Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, NYE KYRKA 3:1 NYE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

nyekkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYE KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYE KYRKA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Nye kyrkogård är ett rektangulärt område avsett för begravning samt
ett triangulärt sluttande skogsområde i väster. Kyrkobyggnaden är
placerad med koret i öster och ligger centralt på kyrkogården som
har en öppen karaktär med gravvårdar i raka nord-sydliga alternativt
öst-västliga rader i gräsmatta. De olika utvidgningar som skett
under årens lopp är klart utläsbara men de olika delarna sluter an
väl till varandra.

Omgärdning
Runt större delen av Nye kyrkogård löper en kallmur av granit. Den
fungerar som stödmur i öster och söder, mot den lägre omkringliggande
marken. Längs den norra gränsen på skogsområ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande