Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, LANNASKEDE STOM 2:1 LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lannaskedegamlakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LANNASKEDE STOM 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården har en rektangulär plan. Kyrkan är centralt placerad
med en förskjutning mot norr. Gravkvarteren är belägna väster, söder
och öster om kyrkan, samt norr om koret. Norr om långhuset
saknas gravar. Gravarna ligger i nord-sydliga rader med vårdarna
vända mot öster på kyrkogårdens västra hälft och mot väster på den
östra hälften. I kyrkogårdens sydvästra hörn står några borttagna
äldre vårdar. Väster om kyrkan står en klockstapel från 1937.

Omgärdning
Kyrkogården omges av en meterhög kallmur av marksten, överväxt
med mossa. Sannolikt härrör muren från tidigt 1800-tal.

Ingångar
Kyrkogårdens huv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande