Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, KORSBERGA 2:2 KORSBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

korsbergakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KORSBERGA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KORSBERGA 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Korsberga kyrka ligger i nordsydlig riktning på en kulle, med kyrkogården
huvudsakligen norr och söder om kyrkan. Den södra delen
som ligger framför kyrkans torn och huvudingång är den äldre delen
med flesta gravar, medan den norra delen huvudsakligen är en
senare utvidgning från 1959 som enbart delvis har tagits i anspråk. Kyrkogården präglas av ett antal mycket gamla träd, en vacker alle
med hamlade lindar upp till kyrkans huvudentré samt i övrigt moderniserade
gravkvarter. Inräknat utvidgningen i norr är det en av
de större landsortskyrkogårdarna i Vetlanda kommun.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av e...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.