Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, KARLSTORP 6:1 KARLSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

karlstorpkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KARLSTORP 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Kyrkogården har en asymmetrisk form och är uppdelad i tre delar
som följd av utvidgningar under 1900-talet. Kyrkan är placerad
längst i norr på de centrala, äldsta delen. Smärre nivåskillnader har
åtgärdats med terrasseringar. Hela kyrkogården har gräsmatta och
raka rader av gravvårdar.

Omgärdning
Den mellersta delen av kyrkogården, med kyrkan, omgärdas av en
kallmur av granit som främst fungerar som stödmur. Den är på vissa
ställe efterstruken med cement. Den östra delen, på andra sidan
vägen omgärdas i väster och norr av en cementfogad mur av runda
naturstenar och i öster och söder av en syrénhäck. Den...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.