Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, VIBY 9:8 M.FL. VIBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIBY KYRKA (akt.), VIBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIBY 9:8

VIBY 23:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Viby är en medeltida socken rik på fornlämningar. Den medeltida kyrkan uppfördes i Viby by, "mitt i byn". Kyrkan byggdes troligen under andra delen av 1100-talet i kalksten. Det höga tornet bevarades när kyrkan byggdes om 1776-77. Tornet kröns av en smäcker spira med mönsterlagd spån och flankeras av två låga tillbyggnader, som idag används som brudkammare respektive sakristia. Kyrkan har ett brett långhus med rakslutet kor. Korets nord- och sydvägg är vinklade och ger ett konkavt intryck. Delar av den medeltida kyrkans murverk ingår även i långhusets nordvästra del. Fönsteröppningarna är rundbågiga med gjutjärnsfönster med diagonal...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

VIBY KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i norra delen av Viby by, norr om den gamla
landsvägen. Den äldre delen av kyrkogården är något rektangulär i öst/västlig riktning.
Inklusive den yngre delen är dock kyrkogården rektangulär i nord/sydlig riktning.
Kyrkan ligger i sydöstra delen av den äldre kyrkogården.

Viby kyrka
Den medeltida kyrkan uppfördes i Viby by, ”mitt i byn”. Kyrkan byggdes troligen under
andra delen av 1100-talet i kalksten. Det höga tornet bevarades när kyrkan byggdes om
1776-77. Tornet kröns av en smäcker spira med mönsterlagd spån och flankeras av två
låga tillbyggnader, som idag används s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister