Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, VETA 7:1 M.FL. VETA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VETA KYRKA (akt.), VETA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VETA 7:1

VETA 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Veta är en medeltida socken och kyrkan uppfördes troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Koret utökades på 1300-talet och sakristian byggdes på 1400-talet. De tidigaste kalkmålningarna i kyrkan utfördes troligen något efter kyrkans uppförande. Kalkmålningar finns även från två perioder av 1400-talet, då även kyrkan valvslogs, från 1500-talet och från tidigt 1900-tal. Under 1600- och 1700-talen tillkom den södra respektive norra korsarmen. Kyrkans ursprungliga delar byggdes i kalksten och övriga delar är i gråsten med inslag av kalksten, bl a delar av den äldsta kyrkans profilerade sockel. Fasaderna står idag oputsade och ta...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

VETA KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger på östgötaslättens södra del. I socknen ligger
delar av tätorten Mantorp, men Veta kyrka upplevs fortfarande som en landsortskyrka.
Kyrkogården har en rektangulär planform i väst/östlig riktning med en minneslund
söder om själva kyrkogården. Kyrkan ligger i kyrkogårdens nordvästra hörn och
långhuset är orienterat i väst/östlig riktning men med två stora korsarmar, en i norr och
en i söder. Den norra korsarmen går intill kyrkogårdsmuren.

Veta kyrka
Kyrkan uppfördes troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Koret utökades på
1300-talet och sakristian byggdes på 140...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister