Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, FRÖDERYD 4:1 FRÖDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fröderydkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖDERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÖDERYD 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Kyrkogården är i det närmaste kvadratisk med kyrkan på den sydvästra
delen av kyrkogården. Den har en öppen karaktär med raka
rader av gravvårdar i gräsmatta. Utvidgningen från 1979 avviker
något från den övriga kyrkogården med dess distinkta symmetri.

Omgärdning
Den äldre kyrkogården i väster omgärdas av en kallmur med natursten
beväxt med sedum, gräs och mossa. Muren fi nns kvar i öster
och skiljer de två kyrkogårdsdelarna från varandra. Utvidgningen
omgärdas på övriga tre sidor av en oxbärshäck.

Ingångar
Kyrkogården har tre ingångar; en öppning i häcken på utvidgningens
södra sida och två ingångar ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.