Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, BÄCKSEDA KYRKA 2:1 BÄCKSEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bäcksedakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄCKSEDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄCKSEDA KYRKA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Bäckseda kyrkogård har en oregelbunden form och ligger på en åt
söder sluttande mark, med kyrkan på den övre, norra delen. Kyrkogården
är tydligt uppdelad i en nordlig och äldre del, närmast
kyrkan, samt en sydlig och modernare del som endast delvis har
tagits i anspråk. Den äldre delen präglas av ett system av grusgångar
framför varje gravrad, lagda i nord-sydlig riktning, samt ett varierat
gravvårdsbestånd med historiskt djup. De yngre områdena är med
enhetliga med modernt lågmälda vårdar i gräsplanterade kvarter.

Omgärdning
Den äldre delen av kyrkogården omgärdas av en kallmurad skalmur
av kluven och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande