Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, VALLERSTAD 15:1 VALLERSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLERSTADS KYRKA (akt.), VALLERSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALLERSTAD 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Vallerstad är en medeltida sockenbildning och omnämns på 1300-talet som Walderstadh.
Den äldsta kända kyrkan i Vallerstad uppfördes av sten under 1100- eller 1200-talet. Dess ursprungliga planform är inte känd. Den revs, med undantag av tornets nedre delar, i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. Den nya kyrkan uppfördes 1832-1833 av östgötabyggmästaren Abraham Nyström. Kyrkan fick en tidstypisk utformning med rektangulärt långhus, rakslutet kor med en halvrund sakristia i öster samt torn i väster. De vita fasaderna är spritputsade med slätputsade rusticeringar och hörnkedjor. Huvudingången är via tornet i väster och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

VALLERSTADS KYRKA
Den nuvarande kyrkan i Vallerstad är uppförd under åren 1832–33 och är ett klassiskt
exempel på den nyklassicistiska stil som var förhärskande under perioden. Kyrkan
ersatte en tidigare medeltida kyrka på platsen. Delar av det medeltida tornet ingår i den
nuvarande kyrkan, men i övrigt finns ingenting bevarat av denna. Ritningarna till den
nya kyrkan utfördes av arkitekten A B Nyström i Hållingstorp, Krigsbergs socken,
Motala.

Av bilder på den medeltida kyrkan, främst en teckning av Ihrfors (fotokopia intill), framgår
att denna varit en romansk stenkyrka av vanligt snitt. Tornet har varit i tre våningar s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister