Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, BJÖRKÖ 8:1 BJÖRKÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

björkökkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKÖ KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKÖ 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Björkö kyrkogård består av fyra tydliga årsringar. Områdesbenämningarna
som här brukas är författarens egna. Område A utgör den
1893 tillkomna kyrkogården runt nuvarande kyrka. Här rör det sig
om två jämnstora, långsmala kvarter norr respektive söder om den
på sedvanligt vis mot öster orienterade kyrkan. I väster ansluter den
gamla kyrkogården, vilken genom igenläggning av grusgångar idag
bildar tre kvarter. Områdesbeteckningarna sammanfaller inte helt
med dessa gränser. Med B avses de båda östra kvarteren, varav det
södra nu hänger samman med kvarteret i väster. Med C avses det
nordvästra kvarteret och med...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.