Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, ALSEDA 2:18 ALSEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Alseda kkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALSEDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALSEDA 2:18

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Kyrkogården är rektangulär med den äldre delen vid kyrkan högre
liggande än utvidgningen från 1940-talet. Väster om kyrkogården
går väg 127 mellan Vetlanda och Målilla, denna gick tidigare precis
utanför kyrktornet men har flyttats för att ge plats åt parkering och
en säkrare ingång till kyrkan och kyrkogården. Den gamla delen av
kyrkogården har dels gräskvarter med uppställda gravvårdar, dels
kvarter med rygghäckar. I kvarteren utan rygghäckar är gravvårdarna
mer fritt placerade. På den nya kyrkogården i öster finns på den
södra tredjedelen rygghäckar medan den norra delen är utan. Gravvårdarna
står i raka...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.