Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, SKEPPSÅS 4:1 SKEPPSÅS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Skeppsås kyrka, 75

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEPPSÅS KYRKA (akt.), SKEPPSÅS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEPPSÅS 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Skeppsås är en medeltida socken. Kyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talet och har därefter tillbyggts vid ett flertal tillfällen. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakslutet kor i öster, sakristia i norr, en rymlig korsarm i söder samt en takryttare över långhusets västra del. Kyrkan är uppförd av kalksten och gråsten och de vita fasaderna är spritputsade med omfattningar i slätputs. Takfallen och takryttaren är spåntäckta. Kyrkan har två ingångar, dels på västra gaveln och dels på korsarmens södra sida. Interiören präglas av olika tidsperioder, men med tyngdpunkt på de förändringar som utfördes i mitten a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

Skeppsås kyrka
Skeppsås kyrka är ursprungligen en liten romansk kyrka, troligen uppförd under 1100-
talets senare del. Kyrkan är tillbyggd med ett kor i tegelgotik under senmedeltid varvid
också kryssvalv uppfördes.
Kyrkan byggdes till kraftigt på 1700 talet. År 1748 uppfördes en sakristia på norra sidan
av kyrkan. Senare under 1750-talet byggdes en korsarm till på södra sidan. Samtidigt
med nykyrkans uppförande raserades också långhusets kryssvalv.
De två kyrkklockorna är sedan 1912 placerade i "klockbodens" övre del. Klockorna
hängde tidigare i en stapel, som stod i sydöstra hörnet av kyrkogården. Klockboden
byggdes antag...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister