Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, NORMLÖSA 7:1 NORMLÖSA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORMLÖSA KYRKA (akt.), NORMLÖSA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORMLÖSA 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Normlösa är en medeltida socken. En kyrka i kalksten uppfördes under äldre medeltid, troligen 1100- talet eller tidigt 1200-tal. Till kyrkan hörde ett torn i väster, som byggdes på under 1600-talet. 1766-67 uppfördes den nuvarande kyrkan med bibehållande av det äldre tornet och delar av södra fasaden. Troligen är även vapenhuset kvar från den äldre kyrkan. Den nya kyrkan byggdes i tidig gustaviansk stil som salkyrka med långhus och rakslutet kor i samma bredd. Tornet är slätputsat, men fasaderna i övrigt är spritputsade med slätputsade omfattningar och avfärgade i brutet vitt. Samtliga tak, inklusive den klockformade huven från 1784...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Normlösa kyrka
Sockennamnets senare led "lösa" betyder "betesmark, äng" men förleden -norma är
oklar. Normlösa omnämns första gången redan 1178 som tillhörande Linköpings
biskopsbord. Kyrkan och biskopsgården var en viktig del av medeltidens biskopsgods i
Linköpings stift, vilket också kommit att prägla kyrkan långt fram i tiden. Lämningar av
detta finns förutom vid kyrkan också vid Normlösa Biskopsgård där en välvd källare,
kallad Braskens källare, med en inskrift på valvstenen över dörren IHS - xp (Jesus
Kristus) 1475, finns i behåll (RAÄ 14 Normlösa socken).
Den gamla kyrkan var 18 x 12 alnar och av samma typ som kyrkorna...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister