Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, PRIORN 8 MJÖLBY GAMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Mjölby kyrka, 164

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MJÖLBY GAMLA KYRKOGÅRD (akt.), MJÖLBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRIORN 8

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Mjölby kyrka
Mjölby kyrka är centralt belägen i staden. Kyrkan uppfördes ursprungligen av sten
under äldre medeltid. Kyrkans medeltida utformning är inte klarlagd. Kyrkan brann vid
den omfattande branden 1771 och endast det medeltida tornet kvarstår. Det är uppfört
av gråsten och kalksten. Trappan till tornets första våning löper invändigt på norra
sidan. Mittrummet på första våningen har en liten rundbågig öppning mot öster och på
södra sidan en öppning till en välvd kammare. I mittrummet finns spår efter uttag för ett
träbjälklag och i våningen över en dörröppning med överliggare av kalksten mot öster.
Det kan eventuellt v...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Mjölby kyrka är centralt belägen i staden. Kyrkan uppfördes ursprungligen av sten under äldre medeltid. Kyrkans ursprungliga planform är okänd, då den 1771 drabbades av en omfattande brand. Endast delar av tornet kvarstår från den medeltida kyrkan. Långhuset uppfördes efter branden med en för tiden typisk utformning med rektangulärt långhus med tresidigt kor och sakristia på nordsidan. Tornet försågs med en karnissformad huv. Ingångar finns mitt på långhusets sydsida samt via tornet i väster. Sadeltaket, som är valmat i öster, är täckt med kopparplåt. Kyrkans gustavianska interiör är starkt präglad av arkitekt Agi Lindegrens renover...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister