Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, KUMLA KYRKA 1:1 KUMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Kumla kyrka, 118

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUMLA KYRKA (akt.), KUMLA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUMLA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kumla är en medeltida socken belägen slätten söder om Tåkern. Såväl socknen som kyrkan hör till länets storleksmässigt minsta. Kyrkan som byggdes i slutet av 1100-talet, har till det yttre en tydlig romansk karaktär med branta, spånklädda takfall och vita, slätputsade fasader utan markerad sockel. Den uppfördes av kalksten med rektangulärt långhus och absidkor. Tornet tillkom under senmedeltid och sakristian vid 1600-talets slut. Tornets övre delar revs dock under förra hälften av 1800-talet och endast vapenhuset behölls. Kyrkorummets planform och skala är utpräglat romansk, men präglas i övrigt av en inredning tillkommen framförall...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Kumla kyrka
Kumla kyrka tillhör en grupp romanska absidkyrkor som finns representerad framför
allt i länets västra del. Den uppfördes av kalksten i slutet av 1100-talet och är en av
länets minsta medeltida kyrkor. Dess ursprungliga planform är intakt med rektangulärt
långhus och smalare absidkor. Kyrkan innehåller flera ursprungliga delar såsom
murverket, den romanska takstolen, ett korsformat fönster i absidväggen, omfattningen
till en igenmurad korportal, triumfbågens anfang liksom absidens rikt skulpterade
piscina, troligen med bevarade färgspår.

Absidens korsformade fönster är med sin troligen ursprungliga placering un...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister