Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, JÄRSTAD 9:1 JÄRSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Järstad kyrka, 18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSTADS KYRKA (akt.), JÄRSTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSTAD 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Järstad är en medeltida socken. Kyrkan är Östergötlands enda medeltida landsbygdskyrka som är uppförd av tegel. Den har en mycket komplicerad medeltida byggnadshistoria och dess ursprungliga planform är inte helt klarlagd. Den uppfördes sannolikt under 1200-talet med rektangulärt långhus och smalare kor. Senare under medeltiden tillbyggdes ett vapenhus i söder och en sakristia i norr. Såväl långhus som kor var troligen valvslagna från början. På 1740-talet ersatte den nuvarande takryttaren en omkullblåst klockstapel. Kyrkans fasader är spritputsade med slätputsade dekorativa detaljer, som t ex en rundbågefris på södra sidan och blin...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

Järstads kyrka
Järstads kyrka är en av Östergötlands ytterligt få romanska landskyrkor i tegel. Det
vanliga är att teglet innebär den gotiska stilens genombrott. Kyrkan kan vara uppförd
som gårdskyrka för en storman med anknytning till Bjälboätten. Rester av målningar
föreställande medeltida vapensköldar för Bjälboätten och den med dessa befryndade
ätten Blå finns i långhuset. Kyrkan är inte känd i skrivna källor förrän 1399. Den första
sockenprästen omnämns 1411.
Den är i sina ursprungliga delar, de två östligaste tredjedelarna av byggnaden och koret,
byggd i romansk stil troligen under 1100- eller 1200- talet.
Kyrkan fick...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister