Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, LILLA SKOGSJÖ 1:1 HÖGBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Högby kyrka, 7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGBY KYRKA (akt.), HÖGBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LILLA SKOGSJÖ 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Högby socken och Västra Skrukeby socken slogs samman under andra hälften av 1800-talet. De båda medeltida sockenkyrkorna revs och en gemensam kyrka för de båda församlingarna uppfördes på en ny kyrkplats. Den nya kyrkan uppfördes 1871 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist vid Överintendentsämbetet. Bröderna August och Johan Robert Nyström var ansvariga byggmästare. Kyrkan uppfördes av sten med rektangulärt långhus och är orienterad med flersidig sakristia i väster samt torn i öster. Exteriören präglas av nyklassicism med för tiden typiska inslag av nygotik. Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt och sadeltaket är belagt me...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Högby kyrka
Den nya kyrkan är orienterad med koret i väster och tornet i öster. Anledningen var
sannolikt att den valda platsen var belägen väster om vägen och en traditionell placering
hade inneburit att koret vette mot vägen. Kyrkan är uppförd av sten med ett rektangulärt
långhus med ett flersidigt korutsprång i väster, som ursprungligen inrymde sakristia,
samt ett torn i öster. Kyrkobyggnaden uppfördes 1871 efter ritningar utförda 1860 av
arkitekt Albert Törnqvist vid Överintendentsämbetet. Albert Törnqvist (1819-1898) var
en flitigt anlitad kyrkoarkitekt i hela landet och hans kyrkor uppvisar för tiden moderna
dekorativa...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister