Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vaggeryd kn, TOFTERYD 6:1 TOFTERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tofterydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOFTERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vaggeryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOFTERYD 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Tofteryds kyrkogård har karaktär av en typisk landsortskyrkogård
omkring 1900. Den rektangulära kyrkogården kan grovt indelas i
tre delar. Den västra hälften som av kyrkan skiljs i en nordlig och en
sydlig del och den östra hälften. De rektangulära kvarteren indelas
till stor del av bevarade grusgångar. Här används för enkelhetens
skull en bokstavsbeteckning på kvarteren, A-X. Norr om kyrkan
återfinner vi från väster till öster A-H, söder om kyrkan I-N och i
öster O-X. I kvarteren norr och söder om kyrkan fi nns fl era äldre
vårdar, fl era påkostade. Kvarteren öster om kyrkan domineras av
efterkrigstidens l...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.