Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, SANDVIK 1:2 SANDVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sandvikkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDVIKS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANDVIK 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården upptar den s.k. Kyrkuddens yttersta, norra del och får
genom den raka gränsen i söder en halvrund form. Kyrkan ligger
mitt på kyrkogården och har ett krönläge. Från kyrkan sluttar marken
svagt åt norr och väster. Gravkvarteren ligger söder och väster
om kyrkan. Kvarter A i sydost utgör den äldsta delen. Kvarter B
bildar en triangel söder om kyrkan. Kvarter C upptar kyrkogårdens
sydvästra del och kvarter D ligger nordväst om kyrkan. Ytan norr
om kyrkan är outnyttjad stenig mark, delvis liggande som äng.

Omgärdning
Mot söder avgränsas kyrkogården av en kallmurad stödmur av kilad
gråsten, ca 0, ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande