Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, ÅNESTORP 1:6 M.FL. KÅLLERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kållerstadkkg.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅLLERSTADS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅNESTORP 1:6

ÅNESTORP 1:12

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kållerstads kyrkogård har sedan 1919 en rektangulär plan med
kyrkan i nordväst, vänd mot öster. Kyrkan omsluts av kvarter 1,
öster om kyrkan ligger kvarter 2, söder om kyrkan kvarter 3 och 4
samt i sydost kvarter 5. Kvarter 2 och 5 utgör 1919 års utvidgning.
Terrängen sluttar svagt österut från kyrkan.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en kallmurad skalmur från 1858 – 1919
bestående av markstensblock och hällar samt småsten. Murkrönet
är överväxt med mossa och sedum. Muren är ca 1 meter hög och
bred. I öster är en stödmur, delvis av kilad granit. I muren finns två
enkla trappor eller ”klivstättor” av tu...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.