Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, ANDERSTORP 9:451 ANDERSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Anderstorpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANDERSTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANDERSTORP 9:451

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Anderstorps kyrkogård består av en gammal och en ny del på var
sin sida av Anderstorpsån. Den gamla delen i söder har en oregelbunden
form. Kyrkan ligger längst i söder på svagt stigande mark.
Kyrkogårdsytan mellan kyrkan och Storgatan i söder nyttjas ej som
gravkvarter. Alla gravkvarter ligger på den utjämnade ytan norr och
nordväst om kyrkan. Den västra delen tillkom genom utvidgning
1931. Sedan borttagandet av fl ertalet grusgångar rör det sig idag
om fem kvarter som här för enkelhetens skull benämns A-F (E
och F är från 1931). Norr om gamla kyrkogården står bårhus och
ekonomibyggnad på en udde i ån. Nordost om kyrkogård...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.