Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, MÅNSARP 1:182 MÅNSARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Månsarpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÅNSARPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MÅNSARP 1:182

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Månsarps kyrkogård breder huvudsakligen ut sig norr om kyrkan
och är delad i två delar – den gamla och den nya kyrkogården – av
den forna norrmuren. Runt kyrkan och öster om församlingsgården
finns flest stora och påkostade gravvårdar och runt kyrkans kor finns
ett antal grusgravar. På den resterande kyrkogården är det betydligt
vanligare med mindre och yngre gravvårdar, de flesta med en låg
och bred form som blev modern under första hälften av 1900-talet.
Den östra delen av kvarteret präglas av rygghäckar av skogslind. På
den nya kyrkogården invigdes den östra delen 1964 och den har en
modern karaktär med ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.