Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, BANKERYD 5:1 BANKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bankeryd kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BANKERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BANKERYD 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Bankeryds kyrkogård är idag utbredd över en stor yta till följd av
det sena 1900-talets utvidgningar. Gamla kyrkogården är dock
väldefinierad genom sin rektangulära och jämna platåartade form
vid landsvägen i nordväst. Kyrkan ligger med koret mot öster och
delar kyrkogården i två delar. Varje del består i sin tur av två hälfter
samt ett parti längs kyrkogårdens sidor. Här definieras kvarteren
efter bokstäver för att förenkla beskrivningen. Gravarna ligger i raka
nord-sydliga, vanligen dubbla rader. Som kvarter A räknas här raden
längs kyrkogårdens västra och södra sida. B är området längs norra
sidan. C och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande