Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, HERRBERGA 9:1 HERRBERGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Herrberga kyrka, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HERREBERGA KYRKA (FREDRIKA KYRKA) (akt.), HERRBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HERRBERGA 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Herrberga är en medeltida socken. En medeltida stenkyrka föregick dagens kyrka. 1795-1797 uppfördes den nuvarande kyrkan, troligen i stort sett på samma plats som den äldre kyrkan. Kyrkans planlösning är ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor av samma bredd. Sakristian ligger mitt på norra långväggen och i väster står tornet, som avslutas av en klockformad huv med kvadratisk lanternin. Kyrkan har en gustaviansk karaktär. Fasaderna är spritputsade med slätputsade hörn och omfattningar och avfärgad i brutet vitt. Det höga, valmade kyrktaket är skivtäckt med kopparplåt och torntaket samt lanterninens svängda tak är täckt m...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Herrberga kyrka
En medeltida stenkyrka föregick dagens kyrka. 1795-1797 uppfördes den nuvarande
kyrkan, troligen i stort sett på samma plats som den äldre kyrkan. Kyrkans planlösning
är ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor av samma bredd. Sakristian ligger
mitt på norra långväggen och i väster står tornet som avslutas med en klockformad huv
med kvadratisk lanternin. Kyrkan har en gustaviansk karaktär. Fasaderna är spritputsade
med slätputsade hörn och omfattningar och avfärgad i brutet vitt. Det höga, valmade
kyrktaket är skivtäckt med kopparplåt och torntaket samt lanterninens svängda tak är
täckt med stavspå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister