Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, BJÄLBO 31:1 BJÄLBO KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND930510/013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÄLBO KYRKA (akt.), BJÄLBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÄLBO 31:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Bjälbo är en medeltida socken och där fanns under 1100- och 1200-talen folkungaättens huvudgård. 100 meter norr om den nuvarande kyrkan har man vid arkeologiska utgrävningar påträffat grunderna till en stavkyrka. Den nuvarande stenkyrkan uppfördes ursprungligen under 1100-talets första hälft med ett rektangulärt långhus och smalare absidkor. Det imponerande tornet, som är daterat till 1220 enligt dendrokronologiska undersökningar, är ovanligt brett och kraftigt. Under 1780-talet revs det medeltida koret och absiden. Kyrkan fick då sin nuvarande utformning med ett rundat korparti, stora rundbågiga fönsteröppningar och ett högt spåntä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

Bjälbo kyrka
Bjälbo kyrka har en synnerligen intressant historia som endast kan återges i korta drag
på denna plats.
Bjälbo var under 1100- och 1200-talen folkungaättens stamgods. Såväl Birger Jarl själv,
hans far Magnus Minnesköld och farbror jarlen Birger Brosa kan knytas hit. Godset är
omtalat i flera medeltida diplom och en rad viktiga historiska händelser kan knytas till
Bjälbo.

1353 skänkte kung Magnus Eriksson patronatsrätten över Bjälbo kyrka till S:ta Ingrids
nunnekloster i Skänninge och 1358 skänkte hans mor Ingeborg hela sin egendom i
Bjälbo till samma kloster. 1527 drogs klostrets egendomar in till Kronan och
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister