Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, APPUNA 18:1 APPUNA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Appuna kyrka, 144

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
APPUNA KYRKA (akt.), APPUNA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

APPUNA 18:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Appuna är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan var uppförd av sten på 1100-talet. Den revs i samband med att en ny kyrka uppfördes 1887. Den nya kyrkan uppfördes av sten med ett rektangulärt långhus med ett flersidigt korutsprång i öster, sakristia i norr och ett torn i väster. Exteriören, som är mycket välbevarad, präglas av för tiden typiska inslag av nygotik och medeltidsromantik. Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt och sadeltaket är belagt med kopparplåt. Huvudingången är via tornet i väster, men en ingång finns även centralt placerad på sydfasaden. Kyrkan har även interiört behållit sin ursprungliga karaktär me...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Appuna kyrka
Appuna är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan var uppförd av sten på
1100-talet. Den revs i samband med att en ny kyrka uppfördes 1887. Den nya kyrkan
uppfördes av sten med ett rektangulärt långhus med ett flersidigt korutsprång i öster,
sakristia i norr och ett torn i väster. Exteriören, som är mycket välbevarad, präglas av
för tiden typiska inslag av nygotik och medeltidsromantik. Fasaderna är putsade och
avfärgade i vitt och sadeltaket är belagt med kopparplåt. Huvudingången är via tornet i
väster, men en ingång finns även centralt placerad på sydfasaden. Kyrkan har även
interiört behållit sin urs...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister