Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, FÅGELVIKS STOM 1:34 VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 200.14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÅGELVIKS STOM 1:34

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOMILJÖN - Västra Fågelviks nuvarande kyrka från 1859 ligger på ett näs beläget väster om sundet mellan norra och södra delen av sjön Foxen. Näset består av en trädbevuxen trädkulle med en välgallrad och pietetsfullt tillvaratagen natur och växtlighet. Kyrkan är placerad på kullens mitt med tornet i norr samt koret i sydlig riktning. Till kyrkbygget använde man bl a sten från ett förhistoriskt gravröse som låg strax söder om kyrkan och som visar att trakten redan tidigt varit befolkad. Stenkyrkan föregicks av en träkyrka, uppförd på 1640-talet ca 300 meter väster om den nuvarande kyrkan. En minnessten är rest på den gamla kyrkpla...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande