Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, TRANKILS STOM 1:6 M.FL. TRANKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 191.3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRANKILS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRANKILS STOM 1:6

TRANKILS STOM 2:1

TRANKILS STOM 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOMILJÖN - Trankils kyrka och kyrkogård är mycket vackert belägen vid västra stranden av sjön Lelången, några kilometer söder om Lennartsfors samhälle. Kyrkan bildar tillsammans med den fd prästgården, arrendegården och en ca 200 meter västerut liggande församlingsbyggnad socknens kyrkliga centrum. Sin nuvarande korsform fick den timrade och spånklädda kyrkan genom tillbyggnad på 1730-talet. Att en kyrka med all sannolikhet fanns i socknen redan i tidig medeltid visar en dopfunt av täljsten och en madonnaskulptur i trä, båda daterade till 1200-talet. Senast under 1500-talets första hälft stod en kyrka på den nuvarande platsen.
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande