Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, ÅRJÄNG 4:126 SILBODALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kmv 309.29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SILBODALS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅRJÄNG 4:126

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOMILJÖN - Kyrkan i vitputsad sten är belägen på en flack höjdrygg med nordsydlig sträckning i Årjängs samhälles södra del. Kyrkan invigdes 1859. Nordväst om kyrkan invigdes 1997 ett gravkapell med bårhus. Strax utanför kyrkogården i norr ligger två ekonomibyggnader, den västra en servicelokal för vaktmästarna och den östra ett garage från 1981. På kyrkogårdens nordvästra hörn uppfördes 1996 ett putsat gravkapell. Söder, utanför kyrkogården, ligger församlingshem och bilparkering. Västerut gränsar kyrkogården mot en skola och i öster till Silbodalsälven. Under kyrkan i sydost finns ett bårrum.
KYRKOGÅRDEN - I anslutning till d...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande