Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, HOLMEDALS PRÄSTGÅRD 2:1 M.FL. HOLMEDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 192.17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMEDALS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOLMEDALS PRÄSTGÅRD 2:1

HOLMEDALS PRÄSTGÅRD 1:32

HOLMEDALS PRÄSTGÅRD 1:23

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOMILJÖN - Kyrkan ligger högt i en sluttning ovanför Holmedalssjön i utkanten av odlingsbygden i västra Värmland. Den nuvarande stenkyrkan i Holmedal uppfördes 1854-57, men har föregåtts av två äldre träkyrkor, vilka var belägna ca 200 meter längre västerut. Den första antas vara byggd omkring 1200, under ärkebiskop Stefanus tid. En ny kyrka byggdes 1686 av trä, en korskyrka. En minnessten på den äldsta kyrkogården markerar platsen.
Kyrkplatsen består idag av tre olika områden, skilda åt av vägar. På det östra området där nuvarande kyrka ligger på en höjd omgiven av stenmur sker inga begravningar. Väster om kyrkan ligger 1950 år...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande