Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, EDEBO PRÄSTGÅRD 2:2 EDEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Edebo kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDEBO KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDEBO PRÄSTGÅRD 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården förstorades 1923 enligt ett förslag av Ove Leijonhuvud. Både den äldre och yngre delen omgärdas av kallmurade gråstensmurar. Ingångar finns i norr samt i söder mot prästgården.

Den äldre kyrkogården har ett antal gravvårdar av hög ålder, de äldsta från början av 1800-talet. Alla gravar har besåtts med gräs och endast någon enstaka är omgjärdad av staket. Den höga marknivån påminner om kyrkogårdens höga ålder. En krans av äldre lövträd inramar kyrkogården och inslaget av sentida tillskott i vegetationen är litet.

Den nya kyrkogården bär tydliga drag av 1910- och 1920-talens arkitektur- och planeringsideal. Kvartere...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister