Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Järfälla kn, KALLHÄLL 1:19 KALLHÄLLS KYRKA (SANKT LUKAS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1334

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALLHÄLLS KYRKA (SANKT LUKAS KYRKA) (akt.)
Stockholm
Järfälla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KALLHÄLL 1:19

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Omgivningen
Kallhälls centrum ligger vid Görväln, cirka 2 mil nordväst om Stockholm i nordvästra delen av Järfälla kommun. Kyrkan ligger skild från stadsdelens kommersiella centrum. Samtidigt finns ett visuellt samband genom att kyrka och klocktorn är synliga i stadsbilden både från gångbron vid Kallhälls pendeltågsstation och från gågatan i centrum. Sydväst om kyrktomten går västra stambanan förbi och i väster skymtar Mälaren. Norr om kyrkan ligger flerfamiljshus och i sydöst, mellan kyrktomten och centrum går Kallhällsleden.


Anläggningen
Kyrkotomten gränsar mot vägen, spårområdet, naturmarken och bostadshusen. Kyrkan ligge...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister