Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sävsjö kn, BOATORP 4:1 HJÄLMSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hjälmserydnyakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLMSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Sävsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BOATORP 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Före utvidgningen på 1970-talet var kyrkan centralt placerad på
kyrkogården men idag är följaktligen den norra delen något större.
I söder finns de större gravstenarna i de forna köpegravskvarteren.
Området är öppet med gravstenarna placerade i rader från norr till
söder på en gräsmatta. Området norr om kyrkan är av en helt annan
karaktär, då tujahäckarna runt gravkvarteren är bevarade. Detta gör
att inga gravstenar syns på avstånd. Öster om kyrkan präglas området
av låga och breda gravvårdar, en stil som blev modern under
1900-talets mitt. Även här är området öppet. I det nyaste området
allra längst i norr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.