Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13 FLISBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Flisby 1 augusti 2006 031.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLISBY KYRKA (akt.), FLISBY KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Flisby kyrkogård anlades på 1850-talets början i samband med att den nya kyrkan uppfördes, några hundra meter norr om den gamla. Kyrkogården är orienterad efter kyrkan i nord-sydlig riktning med kyrkan central placerad på den gamla delen. 1972 utvidgades kyrkogården mot väster och hyser där moderna familjegravar och en minneslund. Den ursprungliga delen av kyrkogården präglas av en större bredd av olika typer av gravvårdar. I nordöstra hörnet finns ett välbevarat kvarter med vårdar ur allmänna linjen, medan de övriga kvarteren främst präglas av rygghäckskvarter med moderna familjevårdar. Längs med kyrkogårdsmuren står stora och högr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Sammanfattande beskrivning
Flisby kyrkogård anlades på 1850-talets början i samband med att den nya kyrkan uppfördes,
några hundra meter norr om den gamla. Kyrkogården är orienterad efter kyrkan i nord-sydlig
riktning med kyrkan central placerad på den gamla delen. 1972 utvidgades kyrkogården mot
väster och hyser där moderna familjegravar och en minneslund. Den ursprungliga delen av
kyrkogården präglas av en större bredd av olika typer av gravvårdar. I nordöstra hörnet finns ett
välbevarat kvarter med vårdar ur allmänna linjen, medan de övriga kvarteren främst präglas av
rygghäckskvarter med moderna familjevårdar. Längs med k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se historik

Inventeringsår 1999

Se Historik.