Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Danderyd kn, DANDERYD 2:18 M.FL. DANDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

danderyd3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANDERYDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Danderyd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

DANDERYD 2:18

DANDERYD 2:17

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Omgivningen
Danderyds kyrka ligger intill den tungt trafikerade E18 från Stockholm till Norrtälje. Den gamla landsvägen löper längst med kyrkogården i väst. I anslutning till kyrkan ligger även kommunens enda sammanhängande jordbrukslandskap. Det öppna landskapet berättar tillsammans med bevarad äldre gårdsbebyggelse om Danderyds socken före villasamhällenas tid. Det intilliggande Ekeby gravfältet vittnar om att området varit bebyggt sedan förhistorisk tid. Sockenkyrkans placering speglar områdets centrala betydelse.
I direkt anslutning till kyrkogården söder om kyrkan ligger Berga gård, sannolikt gård sedan vikinga- och medeltid...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister