Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, KRÅKÖN 1:3 KRÅKÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Kråkö kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÅKÖ KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

KRÅKÖN 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Tiotalet meter sydost om Kråkö kapell ligger prästkammaren, den lilla byggnad som fungerade som prästens bostad vid de årliga prästhelgerna. Uppgifterna om prästkammarens ålder går isär. Enligt kyrkobeskrivningen ska byggnaden vara jämngammal med kapellet, men en annan källa anger att byggnaden ska vara uppförd 1851-52 i samband med en renovering av kapellet. Byggnaden som vilar på hörnstenar har en timmerstomme som utvändigt är klädd med stående rödmålad locklistpanel och vitmålade inklädda knutar. Dörren, som är centralt placerad på västgaveln, samt byggnadens två fönster, mot norr respektive söder, har vitmålade snickerier. Samma...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande