Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, SANDSERYDS KYRKA 1:1 SANDSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

sandserydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANDSERYDS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Sandseryds kyrkogård breder ut sig söder och öster om kyrkan och
klockstapeln. Kyrkogården är en relativt typisk landsortskyrkogård
med de äldsta och största gravvårdarna närmast kyrkan, den ursprungliga
kyrkogårdstomten, på de mest eftertraktade platserna.
I sydväst fanns tidigare området för allmänna linjen men idag fi nns
endast rester kvar av denna. I övrigt är kyrkogårdens gravvårdar mer
uppblandade, inget tydligt tidsperspektiv kan skönjas i ålder eller
utseende. Över hela kyrkogården finns rygghäckar, norr om den
grusgång som delar kyrkogården i två delar är de av måbär och i
söder av oxbär.

Omgärdning
Kyrkogårde...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande