Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ÖGGESTORPS KLOCKARBOL 1:1 ÖGGESTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

öggestorpkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖGGESTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖGGESTORPS KLOCKARBOL 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkan ligger centralt placerad på den rektangulära kyrkogården
som är en relativt typisk landsortskyrkogård. Den är präglad av
efterkrigstidens formspråk med stora gräsytor delade av grusgångar.
Längs kyrkogårdsmuren och söder om kyrkan finns större och mer
påkostade gravvårdar, i många fall i kombination med grusbädd och
stenram. Norr om kyrkan finns flest moderna gravvårdar, här finns
även ett fåtal gravvårdar som skulle kunna härledas till allmänna
linjen. Intressant är att Ribbingska gravkoret finns på kyrkogårdens
norra del. Historiskt sett har den norra sidan om kyrkan, på grund
av vidskepelse, anset...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande