Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ÖDESTUGU 4:16 ÖDESTUGU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödestugukkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖDESTUGU KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖDESTUGU 4:16

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Ödestugu kyrkogård har en närmast trapetsoid form, avsmalnande
åt söder. Kyrkan är belägen i södra hälften med koret åt öster.
Området söder om koret utgörs av en öppen, parkliknande yta
utan gravsättningar. I det sydöstra hörnet står klockstapeln och i
motsvarande hörn i väster ett bårhus, insprängt i muren. Direkt
utanför kyrkogårdsmuren, väster om kyrkan, står ett uthus med
pannrum. Gravkvarteren är belägna norr om kyrkan och har för
enkelhetens skull getts bokstavsbeteckningar A-L i denna rapport.
Längs kyrkogårdsmuren i väster sträcker sig kvarter A och i öster
E. Däremellan finns de rektangulära B och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

saknas