Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, KUMLABYKYRKOGÅRDEN 1:1 KUMLABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kumlabykkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUMLABY KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUMLABYKYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Kumlaby kyrkogård har en närmast trapetsoid plan med en spets i
sydost. Kyrkan ligger mitt på den lilla kyrkogården, något förskjuten
mot ingången i väster. Kyrkogården kan utifrån kyrkan delas
upp i tre kvarter som här benämns A, B och C. A ligger söder om
kyrkan, B öster om och C norr om.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en bitvis fogad, bitvis kallmurad mur
av råbruten kalksten, skiff er och kluven gråsten, knappt 1,5 meter
hög och knappt 1 meter bred, avtäckt med torv och sedum. Sannolikt
härstammar muren från 1700-talet då kungligt påbud utfärdades
om stenmurar på kyrkogårdar. I sydvästra och nord...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande