Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, BRUNSERYD 1:5 SVARTTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Svarttorpikkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVARTTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRUNSERYD 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Svarttorps kyrkogård breder huvudsakligen ut sig öster om kyrkan
som ligger i nord-sydlig riktning på kyrkogården. Den stora östra
delen delas på mitten av en grusgång som kantas med oxbärshäckar
och en rönnallé. Kyrkogården har en tydlig kvartersindelning med
högresta köpegravar tillsammans med ett område med allmänna linjen-
gravar i söder och ett efterkrigskvarter i norr. Väster om kyrkan
finns det yngsta kvarteret med vårdar från 1985 och framåt.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur av kluven granit
med inslag av mindre, naturligt runda gråstenar. Marken utanför
kyrkogården i väster är lägre och dä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande