Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, SKÄRSTAD 3:31 SKÄRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skärstadkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄRSTADS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÄRSTAD 3:31

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Skärstads kyrkogård har en något asymmetrisk trapetsoid form,
smalast i söder. Den består av två delar vilka är tydligt åtskilda
då den nya delen ligger lägre än den gamla. Den äldre delen har
utvidgats mot norr vid ett tillfälle. Gamla delen av kyrkogården
har ett äldre bestånd av gravvårdar söder om kyrkan utan egentlig
vegetation medan området norr om kyrkan delas av rygghäckar.
Kyrkogården har en relativt modern prägel med öppna gräsytor
delade av grusgångar. Den nya delen har en ännu mer tydlig efterkrigstida
prägel med öppna gräsytor med gravvårdar placerade
i öst-västlig riktning längs med rygghäckar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.