Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, VILLASTADEN 3:5 ULRIKA ELEONORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3979-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULRIKA ELEONORA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VILLASTADEN 3:5

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården inhägnades ursprungligen av en bogårdsmur med två stigluckor. Efter hand som kyrkogården utvidgats har bogårdsmuren rivits och idag återstår endast den östra sidan med stiglucka. Kyrkogården utvidgades åren 1858, 1876 samt 1929. År 1943 iordningställdes en urnlund i den södra sluttningen och i början av 1960-talet utfördes en omfattande kyrkogårdsutvidgning åt norr.

Mot söder och väster inramas kyrkogården av ett järnstaket, och mot norr av häckar. Kyrkogården har en rik lövträdsvegetation. Stora ädla lövträd växer längs kyrkogårdens gångar och bildar alléer. En hårt beskuren lindallé flankerar uppgången till södra en...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande