Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ROGBERGA 4:1 ROGBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rogbergakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROGBERGA KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ROGBERGA 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Rogberga kyrkogård är en typisk landsortskyrkogård med äldre
högresta och påkostade gravvårdar nära kyrkans västingång, där de
var som mest exponerade för besökare. Öster om dessa minskar gravvårdarna
i storlek och de får den typiska formen från efterkrigstiden
med låga och breda proportioner. Kvarteret i kyrkogårdens sydöstra
hörn har de yngsta vårdarna och även dessa har en tidstypisk form
från 1990-talet och framåt, med asymmetriska former. Mycket
vegetation i form av rygghäckar och solitära askar och björkar ger
kyrkogården en typisk efterkrigskaraktär.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en meterhög ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande