Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, LEKERYD 9:1 LEKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lekerydkkg3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEKERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LEKERYD 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården breder huvudsakligen ut sig norr och nordväst om
kyrkan. Den är tydligt uppdelad i två, den äldre med medeltida
anor och den yngre från 1960-talet. Den äldsta delen runt kyrkan
är karakteristisk för 1900-talets början och mitt med grusgångar,
grusgravar med häckomgärdning och rygghäckar medan den yngre
i norr och väster är präglad av det sena 1900-talets ideal med raka
rader av gravvårdar på öppna gräsytor. I norr finns en urn- och en
minneslund som visar på nya begravningsseder.

Omgärdning
Den äldre kyrkogården omgärdas av en halvmur i tuktad granit.
I söder fungerar den som stödmur gentemot...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande