Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, JÄRSTORP 3:1 JÄRSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

järstorpext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSTORP 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Beskrivning av gamla kyrkogården idag

Allmän karaktär
Gamla kyrkogården har en oregelbunden plan som i stort bestäms
av terrängen. Den enda räta vinkeln är sydöstra hörnet. Formen är
närmast trapetsoid. Terrängen stiger åt nordost med brant sluttning
i väster. Kyrkan ligger på södra änden av en platå i nordöstra delen,
koret är sedvanligt vänt mot öster. Norr om kyrkan är terrängen
plan. På sina ställen är berg i dagen, vilket inverkat på spridningen
av gravarna. Kyrkogården är indelad i fyra kvarter: 10 i nordväst,
11 i nordost, vilket genom kyrkan skiljs från 12 i sydost och 13 i
sydväst.

Omgärdning
Kyrkogården omg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande