Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, JÄRSNÄS 6:1 JÄRSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

järsnäskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSNÄS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSNÄS 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Järnäs kyrkogård består av en gammal och en ny del. Den gamla
delen bestäms av en kulle och har därmed en orgelbunden, närmast
sexkantig form. Kyrkan ligger centralt på den högsta punkten.
Sydost om kyrkan ligger kvarter A (alla kvartersnamnen är författarens
egna), i öster kvarter B och i nordost C. Sydväst om kyrkan
är kvarter D och i nordväst E. Den nya kyrkogårdsdelen ligger på
en lägre platå öster om gamla delen och benämns kvarter F.

Omgärdning
Gamla kyrkogården omgärdas av en kallmurad stödmur, till sina
äldsta delar troligen från sekelskiftet 1800, till största delen från
1895. Muren består av ot...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande