Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, HAKARP 3:1 M.FL. HAKARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hakarpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAKARPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAKARP 3:1

HAKARP 1:22

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Hakarps kyrkogård har en rektangulär form där de tre ingående
delarna, gamla och nya kyrkogården samt minnes- och urlunden
är av ungefär samma storlek. Kyrkan ligger på gamla kyrkogården
som är förlängd i en spets i det sydvästra hörnet. Gamla och nya
kyrkogårdens södra och östra avgränsning beror på den bäck som
rinner där och som även lett till att minnes- och urnlunden nås över
en träbro. De fl esta gravvårdarna fi nns idag på gamla kyrkogården,
den nya är ännu inte särskilt utnyttjad, medan urnlunden har använts
mycket sedan den anlades 1983. På gamla kyrkogården är
kvarteret söder och sydöst om kyrkan det som bevarats ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande