Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, RYDS KLOCKARGÅRD 2:1 ÖSTRA RYDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Ryds kyrka, 80

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA RYDS KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA RYDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYDS KLOCKARGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

ÖSTRA RYDS KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger nordväst av Östra Ryds samhälle som ligger ca 1,5
mil sydöst om Söderköping. Kyrkogården har en rektangulär planform i väst/östlig riktning.
Kyrkan ligger på kyrkogårdens västra del och kyrkans långhus är orienterat i öst/väst.

Östra Ryds kyrka
Östra Ryd är en medeltida socken sydväst om Söderköping. Kyrkans medeltida historia är
oviss men den synes ha blivit uppförd som salkyrka, en kyrkobyggnadstyp som blev vanlig
under högmedeltiden. Spår av valvslagning visar att kyrkorummet har varit avdelat i två
skepp. På 1500-talet tillkom en sakristia på den norra sidan. V...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Östra Ryd är en medeltida socken sydväst om Söderköping. Kyrkans medeltida historia är oviss men den synes ha blivit uppförd som salkyrka, en kyrkobyggnadstyp som blev vanlig under högmedeltiden. Spår av valvslagning visar att kyrkorummet har varit avdelat i två skepp. På 1500-talet tillkom en sakristia på den norra sidan. Valven medförde stora påfrestningar på väggarna varför ett kraftigt murstöd byggdes vid östgaveln under 1600-talet. År 1775-76 genomförde stiftsmurmästare Måns Månsson och stiftsbyggmästare Petter Andersson från Linköping en omfattande ombyggnad som bl a resulterade i att valven nedtogs och ersattes med ett trätun...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister