Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, VÄSTRA HUSBY 6:1 VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Husby, 1097

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD (akt.), VÄSTRA HUSBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA HUSBY 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD
Kyrka med omgivande kyrkogård ligger ca 15 kilometer söder om Norrköping och 10
kilometer väster om Söderköping längsmed riksväg 210. Kyrkogården har en oregelbunden
rektangulär planform i nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger centralt placerad på kyrkogården
och kyrkans långhus är orienterat i öst/väst.

Västra Husby kyrka
Västra Husby är en medeltida socken. Under 1100-talets senare del uppfördes en kyrka i sten,
troligen invigd av biskop Kol. Arkeologiska undersökningar har även påvisat förekomsten av
en än tidigare träkyrka. Stenkyrkan hade ett rektangulärt långhus med rakslutet kor och
tillbyggdes...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Västra Husby är en medeltida socken. Under 1100-talets senare del uppfördes en kyrka i sten, troligen invigd av biskop Kol. Arkeologiska undersökningar har även påvisat förekomsten av en än tidigare träkyrka. Stenkyrkan hade ett rektangulärt långhus med rakslutet kor och tillbyggdes med ett torn, troligen kring 1300-talet. I slutet av 1700-talet befanns kyrkan vara för liten, och ett tiotal år senare revs kyrkan med undantag för det medeltida tornet. År 1816-17 uppfördes en ny kyrka av byggmästaren Johan Holmberg efter ritningar av Olof Tempelman, arkitekt vid Överintendentsämbetet. Byggnaden är uppförd i en stram nyklassicism med e...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister